Twój najważniejszy wybór

Przed Tobą najważniejsze życiowe decyzje: wybór kierunku studiów, ścieżka Twojej kariery, praktyki, staże, kursy, pierwsza praca... Od nas dowiesz się o możliwościach jakie na Ciebie czekają. Doradzimy Ci także, jakie rozwiązania będę dla Ciebie najlepsze.

Dlaczego tak ważny jest

Właściwy wybór studiów

Podejmij świadomą decyzję wybierając Uczelnię. To od jej wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej będziesz czerpał wiedzę. Skorzystaj z oferty edukacyjnej Uczelni, która oferuje nowoczesny, bogaty i przemyślany program studiów, a także ściśle współpracuje z otoczeniem gospodarczym. Wybierz kierunek który zagwarantuje Ci dalszy rozwój i sukces zawodowy.

Kilka najbliższych lat spędzisz w murach Uczelni. Zadbaj o to, aby ten czas był radosny, serdeczny i pełen przyjaźni. Towarzystwo życzliwego grona studentów, kadry akademickiej i pracowników z pewnością wpłynie doskonale na Twoje samopoczucie. To również doskonała okazji do poznania swoich przyszłych współpracowników i wspólników.

Pomożemy Ci dokonać właściwego wyboru...

Prześlij nam swój e-mail
about-image

Jakie właściwie

Masz możliwości

our-philosophy-image
Nauka na studiach pierwszego stopnia wymaga uprzedniego ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury. Studia licencjackie trwają co najmniej sześć semestrów, a studia inżynierskie co najmniej siedem semestrów. Ukończenie tych studiów i obrona pracy dyplomej pozwalają kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Jednocześnie od tej pory absolwent studiów pierwszego stopnia legitymuje się zdobytym wykształceniem wyższym zawodowym.
Studia drugiego (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia) to trzy lub cztery semestry nauki zakończone obroną pracy magisterskiej. Kończą się one uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera. Ukończenie studiów drugiego stopnia pozwala kontynuować naukę na studiach doktoranckich.
W zależności od kierunku nauka na jednolitych studiach magisterskich trwa od 9 do 12 semestrów i jest przeznaczona dla absolwentów szkoły średniej legitymujących się zdaną maturą. Ukończenie tych studiów kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego: magistra, magistra inżyniera lub np. lekarza.
Studia podyplomowe są skierowane do osób, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia. Są propozycją dla osób, które chcą sie doskonalić zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale rownież dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się.
Nauka na studiach doktoranckich wymaga ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Kształcenie na studiach doktoranckich kończy się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia. Studia te przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz pozwalają na zdobycie stopnia naukowego doktora.